Het comité beveelt de volgende websites aan:

Nederlandstalig:

  • Het mogelijk maken van de hertaling of vertaling en uitgave van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme.
  • www.gereformeerderfgoed.nl 

Engelstalig:

  • Post-Reformation Digital Library (Na reformatorische Digitale Bibliotheek)
  • www.prdl.org