Het Hervormd Gereformeerd Comité Urk wil graag de volgende artikelen u niet onthouden: