Gods medicijn tegen het coronavirus

Bekering en gebed

De tekst 2 Kronieken 7 vers 13-14 is een van de vele Bijbelse oproepen tot bekering. Daarin staat: “zo Ik (dat is de Heere God) pest onder Mijn volk zende, En Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.” God spreekt tot ons door rampen en plagen zoals oorlog en ziekte. Deze gebeurtenissen staan niet op zich, ze betekenen ook niet alleen een straf op de zonde, maar ze betekenen een oproep tot bekering. Denk bijvoorbeeld aan de plagen van Egypte (in het Bijbelboek Exodus). Bekering wil niet alleen zeggen berouw hebben over onze zonden, maar ook ons daarvan bekeren. Het betekent ons afkeren van de zonde en ons toekeren tot God en Zijn dienst. God wil door ieder mens gediend worden. In die weg wil God ook vergeving schenken en het land genezen.

In de geschiedenis van Nederland in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw gingen de kerken bij crises niet dicht, maar juist open. De kerken stroomden vol om tot God te bidden. De overheid ging erin voor en schreef landelijke bede en boetedagen uit. Dat is volgens Gods Woord, de Bijbel, de taak van de overheid. Ze dient de kerk te bevorderen. In de kerk klonk de oproep tot boete en bekering. Het is de geestelijk crisis van onze tijd dat nu de verwijzing naar God ontbreekt. Er wordt wel gewezen op de ziekte en de gevolgen daarvan. Ook wordt er gewezen op menselijke middelen en maatregelen, maar de naam van God wordt nauwelijks genoemd.

Wij zouden juist in onze tijd moeten beseffen dat wij als moderne mensen niet alles in de hand hebben. Het is de Westerse moderne wereld helemaal uit de hand gelopen. Wij beheersen de crisis niet, maar staan juist machteloos met al onze middelen en maatregelen tegenover Gods ingrijpen. Alle medicijnen en vaccins ten spijt. In plaats van het daar alleen van te verwachten, dienen we het nu juist van God te verwachten. Het geestelijke medicijn is dat we terugkeren tot God en tot Hem bidden om vergeving van onze zonden en genezing van ons land. In de Bijbel en in de geschiedenis van ons land kunnen we lezen dat God op het gebed uitkomst gaf.

Bekering en vergeving

Bekering gaat in de eerste plaats over onszelf. De zonden zitten diep in het menselijke hart. Onze meest ergerlijke zonden weten we vaak zelf wel in ons geweten. Bijvoorbeeld God niet dienen, de dag des Heeren niet aan Hem wijden, vloeken, ongehoorzaamheid, haat, drift, begeerte,  vuil spreken, stelen, liegen, etc. Maar als we kijken in de spiegel van Gods wet zien we de zonden scherp voor ogen (Exodus 20). Alles wat God verboden heeft en we doen het toch is zonde. Maar ook alles wat God geboden heeft en we doen het niet is zonde. Zo zijn er zonden die we doen, maar ook zonden van nalatigheid.

Naast onze persoonlijke zonden, dienen ook de nationale zonden geweerd te worden. Zo dient het bloed vergieten van leven in de moederschoot direct te stoppen. Per jaar worden, blijkens gegevens van de rijksoverheid, dertigduizend levens niet beschermd, maar op meedogenloze wijze beëindigd. Dit is niet anders dan een vermoorden van het prille leven. Ook vele kwetsbare ouderen worden er in Nederland gedood. Al dat bloed roept naar de hemel als een roepende zonde (Vergelijk Genesis 4). Op het terrein van het zevende gebod kunnen we denken aan het verregaand opdringen van homofilie en andere praktijken die Gods Woord gruwelijk noemt.

Vergeving is mogelijk door Jezus Christus. God de Zoon heeft mens willen worden. En in Zijn mens zijn heeft Hij de gevolgen van onze zonde willen dragen. Dat wil zeggen de verdiende straf op de zonde en de vloek. Daarom is Jezus de kruisdood gestorven die van God vervloekt was. Jezus droeg een corona (Latijnse woord voor kroon) op Zijn hoofd, dat wil zeggen een doornenkroon. Doornen en distelen zijn strafgevolgen van de zonde. Omdat Christus de plaats heeft ingenomen van de zondaren en de verdiende straf gedragen heeft, is er vergeving mogelijk. Vergeving is er door het geloof in de Heere Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, wordt zalig en ontvangt het eeuwige leven.

Vragen of een Bijbel aanvragen

Heeft u vragen over deze tekst, het geloof of de Bijbel, of specifieke vragen over bidden, bekering, geloof en vergeving? Mocht u graag een eigen Bijbel willen hebben om te lezen. Mail gerust naar info@hgcu.nl of neem direct contact op via het onderstaande contactformulier dan krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord. Vermeldt bij het aanvragen van een Bijbel altijd uw adresgegevens en waarom u een Bijbel wilt dan kunt u die gratis toegestuurd krijgen.

Contactformulier:

[contact-form-7 id=”20″ title=”Contactformulier”]