Stichting Hervormd Gereformeerd Comité Urk

RSIN: 856388683

Bankrekeningnummer: NL91 RABO 0310 4382 84

Ten name van: HGCU

Bezoek- & postadres:

Het Spijk 17
8321 WT, Urk

Contact:

ofni@ONZINhgcu.nl