Stichting opgericht

Op 24 mei 2016 is de stichting opgericht. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het samenstellen van de statuten.

De stichting is ingeschreven onder de officiële naam “Stichting Hervormd Gereformeerd Comité Urk” onder RSIN nummer 856388683.

Wij zijn nog in afwachting van de belastingdienst waar wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status hebben aangevraagd. Dit houdt in dat uw gift aan HGCU bij de belastingdienst aftrekbaar is.