Doordeweekse diensten met voorzanger

Het Hervormd Gereformeerd Comité Urk (HGCU) heeft donderdag voor de eerste keer dit jaar een dienst belegd bij Op ’t Hof Gereedschappen aan Het Spijk. Dominee Roos uit Doornspijk ging voor. De dienst werd bijgewoond door enkele tientallen bezoekers, voornamelijk mensen die het oneens zijn met het vertrek van dominee Op ’t Hof bij de Hersteld Hervormde Elimkerk.

Dominee Op ’t Hof verleende de laatste tijd als emerituspredikant bijstand in het pastoraat in de Elimkerk. Zijn contract werd niet verlengd. Inmiddels woont de dominee in Gameren en assisteert hij in twee Hersteld Hervormde gemeenten. Verder preekt hij volop, binnen en buiten het kerkverband. Een groep gemeenteleden besloot afgelopen najaar uit onvrede over het vertrek van dominee Op ’t Hof doordeweekse diensten te beleggen. De eerste was op oudejaarsdag, de plaatselijke dankdag, toen dominee Op ’t Hof ’s middags voorging.

Naast dominee Op ’t Hof vullen kandidaat Baarssen en dominee Veldman uit Canada tot aan de zomer diverse preekbeurten in. Dominee Roos ging vorige week eenmalig voor en binnenkort spreekt ook dominee Flapper van de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente uit Oldebroek. De ruimte bij Op ’t Hof Gereedschappen biedt plaats aan maximaal tachtig bezoekers. Er staat een spreekgestoelte maar geen orgel. Een voorzanger begeleidt de samenzang. Een comité van drie mannen heeft de leiding. Bij diensten op bid- en dankdagen wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de bezoekers ook diensten in een reguliere gemeente wil bezoeken. Een deel van de bezwaarde leden kerkt nog in de Elimkerk, anderen zijn uitgeweken naar diverse andere kerkgenootschappen.

Bron: Het Urkerland (maandag 18 januari 2016 / nummer 3 – 72e jaargang)