Aangemerkt als ANBI

Stichting Hervormd Gereformeerd Comité Urk (HGCU) is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat HGCU geen schenkbelasting hoeft de betalen over de schenkingen die HGCU ontvangt. Hierdoor kan het volledige bedrag worden gebruikt voor het doel van de stichting.

Voor u betekent dit dat uw gift aan HGCU aftrekbaar is voor de inkomsten- of venootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, zie meer informatie op belastingdienst.nl).